Politkerförtroende undersökt

Hög arbetslöshet, dålig ekonomi och brist på framtidstro sänker förtroendet för kommunpolitiker visar en undersökning från Karlstads universitet. Undersökningen visar kraftiga skillnader mellan kommunerna.
Högst förtroende har invånarna i Årjäng, 41 procent har högt eller ganska högt förtroende. Lägsta förtroendet har invånarna i Filipstad med bara 8 procent som har förtroende för sina politiker. Studien visar att Årjäng har den lägsta sjukfrånvaron. Filipstad den högsta. När det gäller öppen arbetslöshet, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och andel förtids- och sjukpensionärer ligger Filipstad i topp, och Årjäng är bland de lägsta. Professor Bengt Starrin, en av författarna till rapporten säger till Ekot att det kan finnas andra faktorer än de ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga som påverkar förtroendet för politikerna, bland annat om det finns starka politiska profiler i en kommun. Undersökningen gjordes inom ramen för en av de hittills största befolkningsundersökningarna i Sverige. 46 000 människor i 58 kommuner i Mellansverige har fått enkäten. 70 procent har svarat.