Saneringsbehov av industrimark

Eskilstuna kommun har fått en tydligare bild av hur mycket föroreningar det finns i den gamla industrimarken i Munktellområdet i Eskilstuna.
Nya mätningar som Scandiakonsult har gjort, på uppdrag av kommunen, visar att det på vissa platser finns så mycket föroreningar att det finns ett akut saneringsbehov. Förhöjda halter av tungmetaller finns i marken, men grundvatten är också förorenat på sina håll. Merparten av föroreningarna bedöms komma från fyllnadsmassor som transporterats till området, och en del från den industri som tidigare funnits i området. En sanering av marken är nödvändig, framförallt om det ska byggas nytt i området, menar Scandiakonsult.