Folkhögskolor behåller huvudman

Länets folkhögskolor kommer troligen inte att byta huvudman utan blir kvar under Kalmar läns landsting. Det står klart sedan en utomstående konsult gjort en utredning om vem som ska vara huvudman. Landstingsfullmäktige kom ju med det överraskande beskedet att folkhögskolorna skulle få en annan huvudman i slutet av november förra året.
Bakom beslutet låg tankar på att renodla Landstingets verksamhet till sjukvård. Beslutet väckte starka protester bland personal och elever på länets fyra folkhögskolor. Bland annat hade man inte fått någon som helst information innan beslutet togs.