Ljusning för nyföretagandet

Fler Gävleborgare startar företag igen. Det visar siffror från Patent och Registreringsverket, PRV. Under största delen av nittiotalet gick kurvan över nyregistrerade företag stadigt nedåt, men sen ett par år tillbaka har den planat ut.1990 startades således drygt 1800 företag i länet, 1995 var siffran drygt 1400 och sen 1998 och framåt har antalet nyregistrerade företag legat stadigt på ungefär 1300 stycken.Kerstin Bernhardsson vid näringslivsbolaget ALMI Gävleborg menar att det här kan betyda att trenden nu har vänt. Det är främst konsult och tjänsteföretag som startas, medan antalet tillverkande företag fortfarande minskar.