Kassaservice viktig i glesbygd

Postens kassaservice är en mycket viktig del av servicen i gles- och landsbygd. Därför är det bra att statens ansvar för grundläggande kassaservice regleras i lag. Det skriver Glesbygdsverket i ett yttrande till regeringen om promemorian grundläggande kassaservice.
Jan cederwärn är direktör på glesbygdsverket och skriver i ett pressmeddelande att han ser mycket positivt på att statens ansvar för den grundläggande kassaservicen kvarstår men vill ha en tydligare beskrivning på tillgängligheten.