Svårt att hitta pastorer

Det är svårt att få tag på pastorer till missionsförsamlingarna i Radio Västs område. 25 pastorer fattas just nu. Pastor i missionsförbundet Anders Bernspång säger till Radio Väst att en av anledningarna till bristen kan vara svårigheten för pastorer att flytta på sig. Ett annat problem för missionsförsamlingarna är att medlemsantalen sjunker. Allt fler församlingar har under 60 medlemmar.