Kaotisk sommar på NUS

Beläggningen på Universitetssjukhuset har varit mycket hög under sommaren och alla patienter har inte fått den vård de borde ha.
Sommarsituationen vid Universitetsjukhuset i Umeå har varit kaotisk, det skriver överläkaren Richard Löfvenberg i en incidentrapport till sjukvårdsledningen. Periodvis har beläggningen varit mycket stor och Richard Löfvenberg anser att sjukhusets så kallade satellitpatienter farit mest illa av att det saknats vårdplatser och personal. Bland annat har det rått osäkerhet om vem som har ansvaret för patienterna och satellitpatienter har inte fått den vård som förväntas av ett regionsjukhus.