Laxforskare besöker Vindelälven

En ny laxtrappa skulle underlätta lekandet för laxen i Vindelälven, enligt en amerikansk expert.
Amerikanska experter på lax och vattenkraft har i veckan besökt Stornorrfors kraftstation för att undersöka hur man kan öka laxstammen. En ny laxtrappa vid utloppstunnelns mynning nedanför kraftstationen är fiskebiologen John Williams spontana förslag. Han anser att man i första hand ska satsa på åtgärder vid utloppstunneln som kan underlätta för lekmogen lax att simma mot laxtrappan. I Columbiafloden på USA:s västkust finns 8 kraftverk som byggts om enligt hans och andra forskares förslag, och där har laxen ökat kraftigt.