Hejde/Väte söker fastlänningar

Nya metoder ska nu locka fler att bosätta sig på landsbygden.
Det är sockenutvecklingsgruppen i Hejde och Väte som gjort en egen kartläggning om vilken byggbar mark det finns i socknen. Sockenborna har ur egen ficka satsat pengar på markinventeringen och man har också sökt bygglov så att det ska finnas byggklara tomter för den som är intresserad. Om ett halvår räknar gruppen med att kunna presentera några färdiga projekt.