Överklagande ogillades

Hovrätten tar inte upp Anders Åkessons överklagande.
Hovrätten ger inte vinproducenten Anders Åkesson prövningstillstånd i ärendet om den golfbana som han förberett för på sin mark i Skepparp på Österlen. Därmed står tingsrättens dom fast. Anders Åkesson fälldes i tingsrätten för brott mot naturvårdslagen eftersom han utan tillstånd ska ha förberett golfbanan på sin mark. Marken ligger inom ett naturskyddat område.