McDonalds testar vattten

Vid lunchtid idag får McDonalds i Härnösand resultat från nya provtagningar av vattnet. Ett prov i går visade på bakterier och man slutade då helt och hållet använda det kommunala dricksvattnet till sina läsk och juiceblandningar.
Men provresultatet kan också ha berott på brister i den egna hanteringen och det nya provet avgör nu om man ska börja använda sig av kranvattnet igen, säger Göran Keijerhag som driver restaurangen. McDonalds har även en egen reningsprocess av vattenledningsvattnet där man tar bort partiklar och lukt från Härnösandsvattnet innan det används.