Underskott i kulturbudget

Kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna räknar med ett underskott på 800 000 kronor i år.
Det visar en ny delårsprognos. Orsaken är framförallt ökade lönekostnader med hänsyn till det nya löneavtalet från april. Även Konstmuséet överskrider sin budget och ombyggnaden av Faktorimuséet blev också dyrare än beräknat.