Flygplats stoppar byggplaner

En markägare i Barva mellan Eskilstuna och Strängnäs, har upplåtit sex hektar mark för byggande av 20 villor.
Men bebyggelsen kommer bara att bli av under förutsättning att utbyggnaden av Kjula flygplats stoppas. Detta skriver den lokala utvecklingsgruppen Barva Framtid i ett pressmeddelande. Barva Framtid är pådrivande när det gäller att bygga fler bostäder för att bland annat kunna behålla skolan och barnomsorg i Barva även i framtiden.