Önskan om digital TV

Det är viktigt att det kommer ett tillstånd för digitala TV-sändningar från Gotland. Det skriver landshövding Lillemor Arvidsson och kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom i ett brev till Radio- och TV-verket i Haninge.
Gotlands geografiska läge gör att det är viktigt med satsningar på modern infrastruktur, skriver de. De anser att ett produktionsbolag för digitala TV-program skulle skapa positiva utvecklingsmöjligeheter för Gotland. Det behövs mer än väl nu, tillägger de. De ser helst att att Radio och TV-verket, i sin tillståndsgivning, tänker på att det för Gotlands del är bäst om produktionsbolaget har både säte och verksamhet på Gotland.