Bettna kan bli regeringsfråga

Den undersökning som visar att en majoritet av Bettnaborna vill tillhöra Nyköping istället för Flens kommun, visar att frågan måste prövas i högre instans.
Frågan bör prövas av kammarkollegiet och senare av regeringen. Det säger moderaten Hans Ljungwald som för tre år sen krävde att frågan om kommuntillhörigheten skulle utredas. Den enkät som gjorts visar att närmare 52 procent vill tillhöra Nyköping, 27 procent Flen och 5,5 procent vill tillhöra Katrineholms kommun.