Svenska Fönster utökar i Edsbyn

Svenska Fönster lägger ned fabriken i Traryd i Småland och koncentrerar all fönsterproduktion till SP-fönster i EDSBYN.
Redan under hösten blir det nyanställningar i Edsbyn och fram till mars nästa år - då fabriken i Traryrd ska vara avvecklad - räknar Svenska Fönster med att omkring 50 nyanställningar kommer att göras. Svenska Fönsters VD Olle Sigurdsson säger till Radio Gävleborg att skälet till att företaget satsar på Edsbyn är att det där finns utvecklingsmöjligheter i form av tomma lokaler och bra teknik.