Större flygplan till Köpenhamn

Flygtrafiken mellan Kalmar och Köpenhamn trafikeras numera med nya och större flygplan. Ruben Werjefelt, ny ägare och VD till Muk Air, tror att dom större och finare planen ska locka tillbaka passagerare till linjen där passagerarantalet har minskat sedan 1999.
Muk Air har nu satsat på Fokker 50, samma flygplanstyp som SAS använde när de skötte trafiken på samma sträcka. De små planen som användes tidigare och som det ofta uppstod problem med har sålts. Ruben Werjefelt hoppas att passagerna ska slippa försenade och inställda turer.