Historisk rättegång

Det kan bli en historisk rättegång i slutet av november vid Gotlands Tingsrätt. Då ställs kommunalrådet Hans Klintbom i vittnesbåset tillsammans med opposionsrådet Jan Lundgren. Det är företaget Norrlandsflyg som stämt kommunen för hur upphandlingen av ambulanshelikoptern gick till för något år sedan.
Idag träffades företrädare för kommun och Norrlandsflyg vid en muntlig förberedande förhandling i tingsrätten. Norrlandsflyg är besvikna på hur upphandlingen av ambulans-helikopter på Gotland gick till hösten 1999. Bolaget menar att SOS helikopter Gotland fått avtalet genom att uppgifter om Norrlandsflygs anbud läckt ut och genom felaktiga kravspecifikationer i anbudsunderlaget. Norrlandsflyg har stämt kommunen, och kräver skadestånd på närmare fyra miljoner kronor. Vid dagens förhandling hoppades lagmannen Sture Stenström att parterna skulle nå en förlikning, dvs komma överens utan rättegång. Men kommunens representant, en stockholmsadvokat, sa att han inte hade något mandat för förlikning. Frågorna kring förhandlingen är många - i den första upphandlingen hade Norrlandsflyg det lägsta anbudet, och SOS det högsta. I den andra omgången hade däremot SOS det lägsta. Men kommunen tillbakavisar att några uppgifter från förhandlingen läckt ut, handlingarna hade varit inlåsta i ett skåp och ingen hade frågat efter dem. Från tingsrättens sida undrade man varför upphandlingen första gången avbrutits och varför kraven ändrats till andra gången. I den första upphandlingen ville man bara ha en transporttjänst, men i den andra skulle transporten också vara en integrerad del av sjukvården, med sjukvård ombord. På en direkt fråga svarade kommunens advokat, att den vården skulle bedrivas av sjukvårdspersonal, inte helikopterns. Varför kraven ändrades mellan första och andra upphandlingen, hade han däremot inga svar på. Norrlandsflyg har också haft invändningar mot att det gotländska helikopterbolag som fick transporterna saknade formell behörighet när tjänsten upphandlades. Det ser inte kommunen som något hinder, det viktiga var att den behörigheten fanns när avtalet trädde ikraft, vilket det också gjorde. Till rättegången som blir i slutet av november kommer centerns kommunalråd Hans Klintbom och oppositionsrådet socialdemokraten Jan Lundgren, företrädare för kommunens inköpsavdelning och både SOS-Helikoptern och Norrlandsflyg att kallas. Det blir i så fall första gången på många år som så höga kommunala politiker står inför skranket vid Gotlands tingsrätt - om inte kommunen nappar på förslaget från Norrlandsflyg att diskutera en förlikning.