Optimistisk prognos för byggare

Framför allt byggbranschen men även den privata tjänstesektorn, kommuner och landsting väntas få en ökad efterfrågan på arbetskraft i år. Det visar Länsarbetsnämndens vårprognos.
Sysselsättningen inom industrin förväntas minska med 1 procent. Det gäller framför allt Telecom och fordonsindustrin. Övriga företag är mer optimistiska. Byggsektorn väntas öka med 6 procent - vilket förväntas leda till brist på byggarbetskraft. Sjuktalen har fördubblats och visar ingen tendens att minska, vilket leder till ökad efterfrågan på personal till vård och omsorg. Den totala sysselsättningen bedöms öka i mer begränsad takt än tidigare, enligt prognosen, men 2000 personer förväntas få arbete under de närmaste 12 månaderna. Dock tror man att antalet arbetslösa och sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska program kommer att minska, men i lägre takt än tidigare och det finns risk att arbetslösheten stiger under fjärde kvartalet när de arbetsmarknadspolitiska insatserna dras ner. Vårprognosen bygger på 350 intervjuer gjorda av Arbetsförmedlingens personal under första halvan av mars.