LRF lovar stöd vid BSE

Om det imorgon fortfarande råder tvivel om det är BSE eller inte så kommer LRF att hjälpa lantbrukaren som är drabbad, säger Arne Lindström, LRFs vice ordförande i länet, till P4 Västerbotten.
Arne Lindström säger också att det är viktigt att så fort som möjligt få ett klart besked. För de berörda kan det bli en olustig situation om man hamnar i ett vänteläge och får vänta 14 dagar på ett defenitivt provresultat, det säger Arne Lindström.