Gott betyg för Umeås skolor

Nästan alla barn och föräldrar är nöjda eller mycket nöjda med skolan i Umeå. Det visar en enkät som 22 000 umebor besvarat. Nästan hälften av eleverna saknar lugn och ro när de arbetar och många elever upplever att de inte får vara med och bestämma vad de ska arbeta med i skolan.
Undersökningen visar att dom flesta barnen känner sig trygga i skolan och trivs med lärare, personal och skolkompisar. Men rapporten visar också att det behövs förändringar på många håll. Var tredje elev i de kommunla skolorna tycker att de inte får tillräckligt med tid för att göra klart sina arbetsuppgifter. Det övervägande positiva resultatet förvånade projektledarna med tanke på de besparingar som skett inom skolan. Barnen är mer nöjda än föräldrarna. Projektledarna för utvärderingen säger att de fått mängder med telefonsamtal och brev från föräldrar som saknat frågor om barngruppernas storlek och besparingarna. Många föräldrar var oroliga att deras positiva svar på enkäten skulle tolkas som att allt var bra och bli argument för ytterligare besparingar inom skolan.