Lag gäller ytterliggare två år

Socialdepartementet vill förlänga giltigheten för lagen om ersättning till tvångssteriliserade med ytterligare två år.
Förslaget väntas avgöras inom en vecka. Av drygt 1 500 personer som beviljats ersättning från Steriliseringsersättningsnämnden var mer än hälften intagna på institution vid tiden för ingreppet. 26 av de ingreppen gjordes på Bodaborgs skol- och vårdhem i Viskan, vilket gör det till en av de 10 institiutioner där flest steriliseringar gjorts.