Omfattande klimatforskning i Arktis

Svenska forskare skall i år besöka och göra mätningar i de mest svårtillgängliga områdena i Arktis. Förhoppningsvis skall man sedan bättre förstå vad som händer med polarisarna och med vårt klimat.

Det är inte alls säkert att de katastrofscenarier vi hör om i dag har verklighetsbakgrund, säger Göran Björk, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet.

– Jag tror väl inte att katastrofen är så nära och jag tror också att när man ser att det blir stora problem så tror jag att man hinner anpassa sig efter hand, säger han.

Tunnare istäcke
En sak är i varje fall klar. Den arktiska polarisens utbredning har under några somrar minskat och istäcket har blivit något tunnare. Men vad det beror på är inte klart.

Många pekar ut växthuseffekten som boven, medan andra forskningsresultat tyder på att orsaken är lufttrycksförändringar.

Ingen kan med bestämdhet avgöra om det handlar om en trend eller om tillfälligheter. Dessutom finns nya data som visar isen kanske håller på att återhämta sig.

För lite data
All denna ovisshet beror på att man har för lite data. Men det skall bli bättre redan i sommar.

– Det blir mycket, mycket mera forskning än vanligt. I stor sett allt som finns i form av fartyg, instrument och folk kommer att koncentreras upp till polarområdena, säger Göran Björk.

Den här insatsen är ett led i det internationella polaråret som inleddes den 1 mars. I sommar skall den svenska isbrytaren Oden ta sig till ett område norr om Grönland där inga mätningar har gjorts från isen tidigare.

Rysk atomisbrytare
Man har bara flugit över eller gått under isen med ubåtar. Och för att ta sig dit måste Oden få hjälp av en rysk atomisbrytare som går först och stångar sig genom det tjocka istäcket.

Sannolikt kommer inte den här expeditionen att ge det fullständiga svaret på vart vårt klimat är på väg, men den kommer att ge viktiga kunskaper, tror Göran Björk.

– Den kommer i alla fall att ge en bättre pusselbit till att förstå hur Arktis fungerar klimatmässigt.

Vad tänker du när du läser och hör folk med olika hög dignitet uttala katastrofscenarier och säga att vi har en generation på oss för att den här jorden ska överleva?

– Det kan ju hända att det blir problem här och var runt om på planeten, men jag tror inte att de blir totalt katstrofartade i alla fall. Jag tror att man ska försöka lära sig mer om hur klimatsystemet fungerar under tiden, säger Göran Björk.

Christer Fridén, Göteborg
christer.friden@sr.se