Länsstyrelsen kritiserar Arla

Arla i Jönköping hade flera problem med lut under sommaren. Samma vecka som det stora lututsläppet inträffade, som slog ut Strömsbergsbäcken, hade det skett en överfyllning av en luttank . Det gjorde att en liten mängd lut, ca 350 liter, rann ut men det fångades upp av en säkerhetsbarriär.Men händelsen rapporterades till Länsstyrelsen först efter ett påpekande vilket är en allvarlig brist i Arlas rutiner, enligt miljöskyddshandläggaren Marie-Louise Lüsch på länsstyrelsen.