Beslut om huvudmannaskap nyttigt

Nu räknar även politikerna som var med och fattade beslutet att landstinget skulle säga upp huvudmannaskapet för länets folkhögskolor att beslutet kommer att upphävas.
Berit Carlsson, socialdemokratisk landstingspolitiker, säger till P4 Kalmar att hon inte anser att beslutet var förhastat utan att det startade en nyttig debatt. Nu ska man i stället satsa all kraft på att utveckla folkhögskolorna.