Det allmänna barnbidraget infördes 1948

4:39 min

Nu rapporteras att möjligheten för föräldrar med delad vårdnad att dela barnbidraget har blivit en flopp. 1948 infördes det allmänna barnbidraget för att förbättra det ekonomiskt för barnfamiljer. Barnbidraget bestämdes till 260 kronor per år: Hur tänkte barnfamiljerna använda bidraget?