Dog av strömlöst eluttag

Samtliga eluttag på alla Region Skånes sjukhus ska nu ses över. Det sker sedan en respirator av misstag anslutits till ett strömlöst vägguttag. Misstaget gjorde att en äldre man dog när han vårdades vid universitetssjukhuset Mas i Malmö.

– Eluttaget var avsett för en läslampa, och det blir strömlöst när lampan inte är inkopplad, säger Lars Mauritzon, verksamhetschef för medicintekniska avdelningen på Mas

Kontakterna för läslampor är märkta med en liten skylt, men just vid det här uttaget hade skylten trillat bort. Ingen läslampa var inkopplad och därmed var alltså eluttaget strömlöst.

Trots att alla sjukhus i Sverige enligt Lars Mauritzon har använt det här systemet för läslampekontakter i 30 år kopplade alltså personalen in respiratorn i det strömlösa eluttaget.

Händelsen har Lex Maria anmälts och det har gått ut ett rikslarm till övriga sjukhus i landet för att undvika liknande händelser. På universitetssjukhuset har teknikerna nu gjort en genomgång av alla eluttag.