Ny lärarutbildning ger problem

Det är ytterst osäkert om den nya lärarutbildning som nu drar igång kommer att leda till fler lärare ute på skolorna.
Rektorn vid lärarhögskolan i Stockholm Eskil Frank säger till Ekot att studenterna får en så bred bas att han tror att dom i högre utsträckning än idag kommer att välja andra jobb än läraryrket. Eskil Frank hoppas dock samtidigt att många av dom som tidigare inte tänkt söka sig till läraryrket nu gör det - vilket skulle kunna väga upp bortfallet till andra branscher. Den nya lärarutbildningen med större valfrihet för eleverna kan även ge problem för kommunerna. De kan inte längre kan vara säkra på att få tag på t ex en lärare som gått Matte-NO årskurs 4-9 som idag. Rektor Eskil Frank säger att kommunerna nu måste förbereda sig för att ta emot lärare som har vitt skilda inriktingar och kombinationer.