81-åring nekas personlig hjälp

En 81-årig kvinna från norra Gotland har fått avslag på sin ansökan om personlig assistent. Kvinnan tycker att det är jobbigt att möta upp till 20 olika vårdbiträden i månaden i sitt hem.
För att hon ska kunna bo kvar hemma och känna sig trygg vill hon därför ha en personlig assistent istället. Norra vårdnämnden sa nej till hennes begäran med hänvisning till att hon fick den hjälp hon behövde. Samma bedömning gör nu länsrätten som avslår kvinnans överklagande.