Idag väntas svar på galnako-prov

Idag väntas ett definitivt provsvar på testresultat som visade på galna-ko-sjukan på en gård i Västerbottens läns inland
Som vi berättade igår rapporterar Jordbruksverket om ett misstänkt fall av galna-ko-sjukan på en gård i Västerbottens läns inland. Det var vid ett stickprov vid ett slakteri som ett test gav utslag och det slaktade djuret spårades tillbaka till gården som nu är avspärrad. Idag väntas ett definitivt provsvar men enligt Jordbruksverket är chansen liten att det verkligen rör sig om galna-ko-sjukan.