Inget förbud mot uranbrytning i Sverige

Den snabba utbyggnaden av kärnkraft i många länder har lett till ett nyvaknat intresse för de uranfyndigheter som finns i den svenska berggrunden.

Nyligen ansökte ett australiensiskt företag om tillstånd att få leta efter uran i Godegård i Motala kommun och idag sa riksdagens näringsutskott nej en lag som förbjuder uranbrytning i Sverige. 

- Det är klart att man känner en viss oro, man har ju respekt för det där med uran, säger Anita Lööf, ordförande i Godegårds skidklubb som har verksamhet i det område där företagen Aura Energy nu vill leta efter det radioaktiva ämnet.

Lagstiftningen måste ändras
Under de senaste åren har priserna på uran mer än sjudubblats och flera utländska gruvbolag har begärt och fått tillstånd att leta efter uran i den svenska berggrunden. 

- Det enda rimliga är att ändra lagstiftningen så att framgår tydligt att det inte är tillåtet att bryta uran i Sverige, säger riksdagsmannen Per Bolund (mp) som drivit frågan om ett förbud mot uranbrytning i riksdagen.  

Nu blir det inget sådant. Trots att flera riksdagspartier före valet sa sig vara för ett förbud röstade samtliga partier, utom miljöpartiet och vänsterpartiet, emot förslaget idag.

Förbud onödigt  
Enligt folkpartisten Karin Pilsäter, som är ordförande i utskottet, finns det helt enkelt inget behov av ett förbud. Enligt henne lär det nämligen aldrig bli aktuellt med någon brytning i Sverige:

- Vi har så hårda miljökrav och så har kommunerna vetorätt så det är inte sannolikt. Dessutom finns det ingen ekonomi i det. Det är helt enkelt inte lönsamt.

Miljöpartisten Per Bolund är dock av en annan uppfattning:

- Vi tror ju självklart att de gruvbolag som nu prospekterar också vill starta brytning, annars skulle de ju inte leta efter uran helt enkelt.

                                     Pelle Zettersten
                                    
pelle.zettersten@sr.se
                                     Louise Martinsson
                                    
louise.martinsson@sr.se