Fel att ge avgångsvederlag

En högt uppsatt person inom avvecklingsorganisation Ångermanland har anmälts till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd efter att ha slutit ett avtal med en överstelöjtnant om ett avgångsvederlag på drygt 1,4 miljoner kronor.
Personen hade inte rätt att sluta avtal om avgångsvederlag eftersom sådana beslut ska fattas av Försvarsmaktens högkvarter och han är nu misstänkt för att ha misskött sina arbetsuppgifter. Om personen fälls kan det bli aktuellt med disciplinpåföljd. Det skriver tidningen Ångermanlands nätupplaga.