Inte galna-ko-sjuka

Ytterligare analyser av det prov från ett djur på en gård i Västerbotten som gav utslag för galna-ko-sjukan visade sig vara negativa. Det rörde sig alltså inte om galna-ko-sjukan