Dåliga järnvägsslipers i länet!

Drygt 400 000 betongsliprar längs järnvägsspåren i landet håller på att vittra sönder enligt en besiktning som Banverket genomfört.
Det är 100 000 fler sliprar sedan den första besiktningen gjordes förra året. Och värst är situationen i den mellersta regionen vid Gävle. Banverket räknar med att det kommer att ta mellan tre-sju år att utföra bytena med kraftiga förseningar som följd. Hur mycket det här kommer att kosta är ännu oklart.