Polisen bildar brandkommission!

Den senaste tidens anlagda bränder gör att Gävlepolisen återigen tillsätter en brandkommission.
Men exakt när och hur den nya kommissionen kommer att se ut är ännu inte klart. Det beror på hur snabbt den tilltänkta personalen kan lämna sina nuvarande uppgifter, men ambitionen finns att sätta ihop en grupp i nästa vecka, säger Stone Eriksson till Radio Gävleborg.