Förbjudna ämnen tillbaka

EU-kommissionen vill godkänna flera bekämpningsmedel, som är förbjudna i Sverige. Senare i höst ska man ta ställning till ett insektsmedel och två svampmedel, som inte får användas här i landet.
I våras godkändes ogräsmedlet Amitrol, som har varit förbjudet i Sverige sedan 70-talet. De tre bekämpningsmedel, som nu ska behandlas, är bland annat akut giftiga för djur och människor, hormonstörande, cancerframkallande och långlivade i mijön. Kemikalieinspektionen försöker nu att argumentera för att dessa bekämpningsmedel istället för att godkännas i hela EU ska förbjudas.