Internetförbud i Afghanistan

Den styrande talibanmilisen i Afghanistan förbjöd på lördagen allt användande av Internet inom landet.
Ett särskilt påbud undertecknat av talibanernas högste ledare har skickats ut i talibanernas radio. I dekretet sägs det att statliga och icke-statliga organisationer, inhemska och internationella frivilligorganisationer och enskilda individer förbjuds att använda Internet. Alla i Afghanistan som påträffas med att surfa på nätet ska enligt påbudet straffas i enlighet med islamisk lag.