Pengar till utvecklingsstörda

Landstinget tillsammans med föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna i Västernorrland, FUB, tilldelas 375 000 kronor från Regeringen. Pengarna tas ur allmänna arvsfonden och ska gå till FUBs och landstingets gemensamma verksamhet.