Jarlbäck köpte tjänst av konsult

Kommunalrådet Nina Jarlbäck i Eskilstuna har själv köpt en konsulttjänst av mannen som sitter på dubbla uppdrag i kommunen och som konsult i Hjälmarens Vattenförbund.
Nina Jarlbäck, som i våra sändningar häromdagen riktade hård kritik mot att en högt uppsatt chef inom det kommunala energibolaget marknadsfört sitt eget företag på internet och samtidigt tagit ett 10-tal konsultuppdrag vid sidan av, har själv köpt en konsulttjänst av mannen. Nina Jarlbäck är som kommunalråd Eskilstuna kommuns representant i Hjälmarens vattenförbund och organisationens ordförande och det var i den egenskapen som upphandlingen gjordes. Nina Jarlbäck anser inte att hon gjort något fel och att chefens kompetens främst är en tillgång.