Lerum skriver till regering om ny sträckning av stambanan

Den borgerliga alliansen i Lerum, skriver nu till regeringen och för att få gehör för majoritetsförslaget i kommunen om ny sträckning för Västra Stambanan. Banverkets förslag att utöka stambanan från två spår till fyra genom Lerums centrala delar på en nio kilometer lång sträcka blev en stridsfråga i valet.

Majoriteten i kommunen är överens med Banverket om att kapaciteten på Västra Stambanan måste öka men man är inte överens om lösningen. Den borgerliga allianansen vill att järnvägen dras norr om sjön Aspen vilket, enligt alliansen, skulle ge den kapacitetsökning som är nödvändig.