Lite svamp-men många giftiga!

Det är fortfarande osäkert om det blir ett bra svampår i år eller inte.
I vissa skogar finns det gott om svamp medan tillgången i andra skogar är sämre. Det som behövs nu är regn för att öka på beståndet, säger svampkonsulenten Carin Sjelin till nyheterna. Hon påpekar samtidigt vikten av att skaffa sig en bra svampbok för alla dom som känner sig osäkra på var det är dom plockar, eftersom fler än väntat beräknas bli förgiftade av svamp i år. Flera fall av allvarliga förgiftningar har redan rapporterats in till giftinformationscentralen.