Bråttom med bidragsansökan

Bara drygt en tredjedel av landets kommuner har hittills ansökt om det nya statsbidrag som ska öka personaltätheten i skolan.
Ansökningstiden går ut den 1 september och enhetschef Hans Krans på Skolverket räknar med att samtliga kommuner ska ha skickat in sina ansökningar innan dess. Statsbidrag är på totalt en miljard kronor och fördelas mellan kommuner som kan visa att deras skolor verkligen får fler lärare, fritidspedagoger och liknande.