Fler vill bli svenska medborgare

Ansökningarna om svenskt medborgarskap har ökat kraftigt. I juli månad ansökte 3 200 om medborgarskap i Sverige, det är dubbelt så många som i juli förra året.
Anledningen är att det just sen första juli åter är möjligt med dubbelt medborgarskap i Sverige.