Skogslarm når inte fram

Krafttag krävs för att informera skogsmaskinförare om mögelsporer som ny arbetsmiljöfara.
Trots det nya larmet om att sju av tio skogsmaskinförare fått minskad lungvolym p.g.a ohälsosam arbetsmiljö, har informationen till berörda varit mycket dålig. Det menar Lennart Granqvist i Österåsen, som har ett skogsavverkningsföretag med anställda. Undersökningen visar att sju av tio skogsmaskinförare fått mindre lungvolym de senaste två åren, vilket skapar en risk för nedsatt arbetsförmåga. I undersökningen som gjorts av Landsbygdshälsan i norr, pekar man på stress och miljödieselförbränning - men framförallt, på höga halter av mögelsporer i maskinhytterna, som troliga orsaker till problemet. Lennart Granqvist hoppas att den nya undersökningen blir en väcklarklocka som gör att man går till botten med problemen.