Företag krävs på pengar

Volvo och andra företag som har haft produktion i det gamla industriområdet Munktell i Eskilstuna är, enligt lag, skyldiga att vara med och betala för gamla miljösynder.
Det hävdar Eskilstuna kommun. Sen en tid tillbaka utreder Eskilstuna vilket ansvar som är rimligt att ställa på de företag som haft produktion och bedöms ha släppt ut miljöfarliga ämnen i marken i det gamla industriområdet. Just nu pågår en genomgång av vilka industrier som funnits i det gamla industriområdet Munktell i Eskilstuna många år tillbaka i tiden, framförallt från 1969 och framåt. Kommunen ska med hjälp av jurister försöka ställa de till svars för en del av de föroreningar som finns i marken. Meningen är att företag som bedöms ha medverkat till föroreningar ska vara med och betala den marksanering av området som planeras. Utredningen om ansvaret väntas vara klar i månadsskiftet.