Kartlägger lax och ål

En ny metod med analys av det metalliska grundämnet strontium har nyligen använts vid en undersökning av havsöring som föds i små vattenflöden här på Gotland. Med den nya metoden kan man bättre kartlägga hur fiskar som lax och ål rör sig - och det kan leda till insatser för att skydda dessa åtrovärda och ekonomiskt viktiga fiskar. Strotium finns naturligt i berggrunden under vattendragen och samlas i fiskens skelett.