Kalmarföretag nekas bensinkort

Kalmarföretaget Titus International har anmält bensinbolaget Jet till diskrimineringsombudsmannen (DO) sedan företagets nekats kundkort på grund av att företaget är en utländsk juridisk person.
Mikael Karlsson på Titus i Kalmar säger till P4 Kalmar att det verkar trångsynt o egendomligt nu i EU-tider. Enligt Jet är förklaringen att man inte kan få del av ekonomisk redovisning, styrelsesammansättning o vem som är firmatecknare eftersom företaget är utlandsägt. Det saknas i dag en lag mot diskriminering av juridiska personer, men DO vill ändå ha in en anmälan - för att kunna trycka på om en sån lag.