Kvinnoprojket får EU-stöd

Nätverket Q-net som består av högskoleutbildade kvinnor, har beviljats tre miljoner kronor i EU stöd.Det skriver Örnsköldsviks allehanda idag. Pengarna ska gå bland annat till ett projekt för mentorer till kvinnliga gymnasister i årskurs tre. Mentorerna ska t ex kunna diskutera yrkesval med eleverna och visa dom olika lokala arbetsplatser. Q-net som startade för ett år sedan har som syfte att försöka få utbildade kvinnor av stanna i Västernorrland.