Studenttaxi

Nya studenter som ska läsa vid Mitthögskolan ska få gratis taxiskjuts till sin bostad när dom anländer till Sundsvall. Det är företaget Studentbostäder i Sundsvall AB som bjuder och det handlar förståss om att försöka konkurera med andra universitetsstäder på alla sätt som man kan komma på. Att bjuda nya studenter med tung packning taxiskjuts är vi troligen ensama om, säger företagets VD Åke Norberg.