Ökat arbetsmiljöansvar i skolan

Kommunerna i länet har blivit bättre på att ta ansvar för skolans fysiska arbetsmiljö.
Skolorna ser seriöst på när personalen upplever ''sjuka-hus'' symptom och åtgärdar problemen på egen hand. Det blir allt ovanligare att Arbetsmiljöinspektionen får rycka ut i sådana ärenden. Det säger Lars-Erik Eriksson på Arbetsmiljöinspektionen i Östersund.